Arboretum
Danderyds Sjukhus 2017

I Arboretum utgår jag i från trädens helande kraft. Vårdträdet, läketrädet sträcker sina grenar genom tider vi inte själva kan nå. På toppen av Sonfjället i Härjedalen står ett av världens äldsta träd det är en spinkig och medfaren gran. 9500 år har den stått där, redan när inlandsisen drog sig tillbaka. I trädens stammar och grenverk kan vi läsa dess historia. Tjurveden som rättar upp ett kroknat träd mot ljuset, svallveden som kapslar in en tidigare skada, på samma sätt sätter också livet spår i våra egna kroppar.
I Arboretums intarsiaarbete möter vi trä som har sågats eller svarvats till millimeter tunna skikt. Natur möter kultur och den mänsklig ordnings geometriska former möter trädets egen vindlande berättelse. Förundringen över att vara människa där trädets berättelse kan ge oss förankringen till något som är mycket större än oss själva.
 

In Arboretum, I draw inspiration from the healing power of trees. The guardian tree, the tree of healing, stretches its branches through times we cannot reach ourselves. At the top of Sonfjället in Härjedalen, one of the world's oldest trees stands, a spindly and weathered spruce. It has stood there for 9500 years, even when the inland ice retreated. In the trunks and branches of trees, we can read their history. The curved wood that straightens a crooked tree towards the light, the swollen wood that encapsulates a previous injury, in the same way, life also leaves traces on our own bodies. In the intarsia work of Arboretum, we encounter wood that has been sawn or turned into millimeter-thin layers. Nature meets culture, and the geometric forms of human order meet the tree's winding story. The wonder of being human, where the tree's story can give us a connection to something much larger than ourselves.

 
Mahongnypyramid, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny, Svart Bolivar.
              Askrot, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny.
 
 
 
                                                                                                              Gullregn. Syrén. Rosenhagtorn. Plommon. Askrot, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny.
   
 
  Gullregn. Syrén. Rosenhagtorn. Plommon.