Tillvarons ornamentik 2018
Petter Hellsing

www.petterhellsing.se

     
urban
  urban

Struktur - Stadens ornamentik
Animering 2018
QuickTime File 01:10 Loop
 

Konstruktion - Tillvarons ornamentik
SOFT galleri 2018
QuickTime File 03:30 Loop


Tillvarons ornamentik 

I flera utställningar har jag följt den globala stadens växlingar i mellan kaos och ordning. Med utställningar i Kina har jag kunnat följa kraften i den snabba stadsomvandlingen där förändringar i det sociala och fysiska landskapet får gränsen mellan det lokala och globala at suddas ut. I en stad av betong och stål har de textila materialen en helt egen plats. De blir en utmaning mot den beständiga arkitekturen, där de som tillfälliga konstruktioner skapar flexibla platser i stadsrummet i gränsen mellan det offentliga och det privata.
I mitt förslag för höstutstillingen går jag vidare och närmar mig tillvarons ornamentik genom handens improvisation. Handen läser föränderlighetens mönster och berättelsen uppstår i rummet, i nuet och den sociala dialogen. Med enkla vävar, animationer, ljus och trä, byggs verket på plats. Rytmen i vävens bindningar och linjer går igen i träverkets arkitektoniska konstruktioner, människans mått, kropp och händer speglas i hantverks processen. Det är en handling där berättelsen förmedlas genom sinnenas erfarenhet, där tanken fortsätter genom handen och handen genom hantverkets verktyg förlänger kroppen ut mot världen.Tillvarons ornamentik 2018
Väv, textila collage, keramik, animationer, lysrör och trä.Tillvarons ornamentik - detalj 2018
Väv, textila collage, keramik, animationer, lysrör och trä.